Wat we doen 2020-08-16T10:28:50+02:00

Wat we doen

Onderzoek

Om goede wetgeving te kunnen ontwikkelen is gedegen onderzoek nodig. Daar is in een wetgevingsproces niet altijd ruimte voor, zoals blijkt uit de huidige wetgeving. Het onderzoek dat gesteund wordt door Stichting ENCP neemt een barrière weg waardoor het makkelijker wordt om slachtoffers te beschermen.

Lobbying

Een goede wet is het begin van hulp aan slachtoffers. ENCP lobbyt in binnen- en buitenland om wetgevers te overtuigen van de noodzaak seksueel misbruik serieus te nemen en aan te pakken.

Voorlichting

Er kan veel leed voorkomen worden. Voorlichting over de gevolgen van seksueel misbruik met privé-beelden maakt publiek, potentiële daders en slachtoffers bewust van de ernst van de zaak.

Consultatie wet seksuele misdrijven

Stichting ENCP heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid te reageren op het voorontwerp wetswijziging seksuele misdrijven. Lees onze reactie hier.